sobota, 11 listopada 2017

Jedno w wielości

Jedna [Społeczność] jest we wszystkich, nawet gdyby było wielu, ponieważ jedna jest zachowywana w wielu.

św. Hilary z Poitiers, Tractatus super Psalmos (Rozprawa o Psalmach), w: Corpus scriptorum Ecclesiasticorum latinorum, t. 22 (wyd. Antonius Zingerle), F. Tempsky, Wiedeń 1891, s. 86. Przekład z języka łacińskiego: Jakub Szukalski.

czwartek, 9 listopada 2017

Ja i My

Biskup jest w Kościele, a Kościół w biskupie”.

św. Cyprian, Epistula 66,8 za wyd. Hartel III, 2, s. 733. Przekład z języka łacińskiego: Jakub Szukalski

Ja jestem w Nas, a My we mnie.

Ja jestem w Jednie, a Jedno we mnie.

czwartek, 12 października 2017

Stosunek do buddyzmu

Nie znajduję powodu, aby potępić buddyzm, ale znajduję powód, aby go naprawić. Nie żebym ja sam nie potrzebował naprawy, ani żeby i mój Kościół jej nie potrzebował. Potrzebuję i ja, i mój Kościół. Jednak to, czego buddyzmowi nie dostaje, to może dać Kościół katolicki. A to, czego Kościołowi nie dostaje, to może dać Społeczność buddyjska. Na tym polega rozmowa i spotkanie, abyśmy wymieniali się swymi bogactwami i naprawiali wzajemnie w tym, czego nam nie dostaje. Jesteśmy ludźmi w drodze, którym raz dane było Światło prowadzące do ostatecznego celu.

piątek, 30 grudnia 2016

Porada Ducha

Duch zaś ogłosił, mówiąc tak: Nie czyńcie niczego bez biskupa, strzeżcie waszego ciała jak Bożej świątyni, kochajcie jedność, unikajcie podziałów, bądźcie naśladowcami Jezusa Chrystusa, jak i On swojego Ojca.

Św. Ignacy Antiocheński, Φιλαδελφευσιν (Filadelfijczykom) 7; PG 5, s. 704. Przekład tych zdań z języka greckiego: Jakub Szukalski.

środa, 12 października 2016

Jedność z Bogiem, jedność z duchowieństwem

Jak więc Pan nie czynił niczego bez Ojca, będąc razem, ani przez siebie, ani przez apostołów, tak też i wy nie róbcie niczego bez biskupa i prezbiterów. Ani też nie próbujcie tego, co wam samym wydaje się rozsądne. Ale zamiast tego jedna modlitwa, jedno błaganie, jedna myśl, jedna nadzieja, w miłości, w nieskażonej radości, jaką jest Jezus Chrystus, od którego nic lepszego nie ma. Wszyscy więc uciekajcie się do Boga jak do jednej świątyni, do jednego ołtarza jak do jednego Jezusa Chrystusa, który pochodzi od jednego Ojca i w jednym jest i pójdzie.

Św. Ignacy Antiocheński, Μαγνησιευσιν 7 (Magnezjanom); PG 5, s. 668. Przekład tych zdań z języka greckiego: Jakub Szukalski.

poniedziałek, 10 października 2016

Sprawność

Wzywam was do szerzenia tych moich słów, które mówią o miłości powszechnej, o wspólnocie, o wzajemnej pomocy, o dążeniu ku jedności i przebaczaniu. Uczcie się zwłaszcza przebaczania waszym nieprzyjaciołom, bo dopiero ta umiejętność uczyni was zdatnymi do służby Mnie. Wyrozumiałość, przebaczanie win, podbijanie serca nieprzyjaciół i czynienie z nich przyjaciół własnych jest dla Mnie dowodem waszej sprawności duchowej. Mówcie o tym, pragnijcie tego i ćwiczcie się, szukając w każdej sytuacji spraw łączących was z waszym rozmówcą. Szukajcie płaszczyzny, na której możecie się zrozumieć. Wy przecież taką macie: jest nią miłość Ojczyzny.

Słowo Boże dane przez Annę, Boże wychowanie, cz. 2, 11 V 1988 r.